KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA
Kurumsal kimlik markanın görünen yüzüdür. İyi tasarlanmış kurumsal kimlik, markanın müşterilerinin marka adına prestij ve saygınlık kazanmasına yardımcı olur. Kurumsal kimlik oluşturulurken etkili ve akılda kalıcı şekilde hazırlıyoruz. Böylece müşteriler tarafından da özümsenen kurumsal kimlik, firmalara olan güveni arttırıyor ve akılda daha çok yer etmesini sağlıyor.

Bu süreçte tasarıma önem veriyor ve özen gösteriyoruz. Çünkü kurumsal kimlik bir nevi markanın imzası olacaktır. İnsanlar sizin bu kimliğinizle firmanızı bağdaştırdıkları için, ilerleyen süreçlerde bunu değiştirmek zor ve zahmetli bir süreç olacaktır. Başlangıç sürecinde iyi düşünülmeli, en etkili ve akılda kalıcı kimliği tasarlamaya dikkat edilmelidir.

KURUMSAL KİMLİK NELERİ KAPSAR

Kurumsal kimlik birçok şeyi kapsar. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse; üretilen ürünler ve bu ürünlerin ambalajları, tabelalar, yönlendirme araçları, kurumda kullanılan antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar, kartvizitler, firma adına kesilmiş faturalar, irsaliyeler, tahsilat makbuzları, firmanın verdiği sertifikalar, kataloglar, reklamlar, broşürler, varsa bayraklar, ajandalar, takvimler, bloknot gibi hediye ürünler firmanın kurumsal kimliğini oluşturan bazı öğelerdir.
Bunların yanı sıra firmanın web siteleri ve dijital tanıtım yöntemleri de kurumsal kimliğinin bir parçasıdır.
Görüldüğü üzere kurumsal kimlik kavramı firmanın imajıyla ilgili her şeyi kapsar. Bu nedenle markanın en önemli reklam aracıdır. Fitty Media olarak, oluşturulma aşamasındaki markaya ait hiçbir detayı göz ardı etmiyoruz.

kurumsal-kimlik-tasarimi

KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA AŞAMALARI NELERDİR?

1- İlk olarak tasarım sürecine başlamadan önce yapılacak işleri planlıyoruz, belirliyoruz ve son olarak onay alıyoruz. Öncelikle firmanın ne istediğini soruyor ve onların da fikirleriyle hareket ediyoruz. Böylece işimizi kolay ve hızlı bir şekilde yapıyoruz.

2- Bu aşamaysa zamanlamayla ilgilidir. Tasarımlar yapılırken yaşanılan dönemin şartlarını göz önüne alıyoruz ve yapılırken çağımıza uygun, çağımızın beklentilerini karşılayacak tasarımlar yapıyoruz. Bu aşama geçerlilik ve çağdaşlık açısından çok önemlidir.

3- Sunum aşaması. Hazırlanan sunumlarda firma onayını mutlaka alıyor ve birlikte hareket ediyoruz.

4- Düzeltme aşaması. Yetkililerin isteği ve beklentisine göre tasarımlarda değişiklikler yapıyor, yeniden düzenleyerek firmanın beklentilerini karşılıyoruz.

5- Son aşama, kabul gören tasarımın gerekli tüm alanda basılması ve yayınlanması aşamasıdır. Bu süreçte zamanlamayı ve tasarımın sunulacağı kitleyi belirliyoruz. Aksi takdirde firma prestij kaybedebilir ya da beklenilen etkiyi gösteremeyebilir.

Bu aşamaların dışında birçok dikkat edilmesi gereken husus vardır. Bu hususların başında markaların logoları gelir. Logoların hiçbir koşulda değişmemesine, renk uyumuna dikkat edilmesine ve tabiî ki anlaşılır olmasına dikkat ediyoruz.

Firmayı temsil edecek ana rengi seçmek de çok önemlidir. Kullanılacak renklerin akılda kalıcı ve rakip firmaların logolarıyla herhangi bir çağrışım yapmamasına özen gösteriyoruz.

Sonuç olarak kurumsal kimlik firmanın her alanda kendisini temsil etmesi demektir. Buna kurumun imzası demek yanlış olmaz. Yapılan kurumsal kimlik her zaman istenilen etkiyi hemen vermeyebilir. Zaman içerisinde insanların akıllarında yer edecek ve firmaya prestij kazandıracaktır.