Sağlık Sektöründe Yasalara Uygun Dijital Çözümler

Bilindiği gibi sağlık kuruluşları (hastaneler, klinikler, poliklinikler, dal merkezleri ve muayenehaneler) reklam yapamaz, ancak tanıtım yapmasını veya toplumu ilgili sağlık konusunda aydınlatıcı bilgi ve görsel paylaşımını engelleyen bir yasa yoktur.

Burada önemli olan yapılacak tanıtımın usulüne, yasalara ve meslek etiğine uygun olmasıdır. Yasalara ve meslek etiğine uygun olursa bu durumda yasal anlamda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

Fitty Media Ailesi olarak bu konudaki tüm yasaları irdeleyip nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağı konusunu ayrıntılı bir şekilde araştırdık. Bu konuda bağlayıcı kanun maddeleri var ve ne yazık ki büyük oranda 1939 yıllarına uygun yazılmıştır.

Çeşitli güncellemeler yapılsa da günümüzün ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır.

Kanun maddesi şöyledir;

1219 sayılı tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunda ”icray-ı sanat eden Tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisasını da bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur” denmektedir.

Güncellenen 15.02.2008 tarih ve 26.788 sayılı resmi gazetede yayınlanan ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin bilgilendirme ve tanıtım başlığı altında madde 29 da “sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz, sağlık kuruluşları tarafından tıbbi Deontoloji, mesleki etik kurallarına aykırı insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapılamaz ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamaz.

Görüldüğü gibi bir çok cümle yoruma açık bırakılmıştır.

Yazıdan da anlaşılacağı gibi sağlık kuruluşları daha doğru deyimle sağlık hizmeti sunan kişi ve kurumlar reklam yapamaz ancak tanıtım yapmasını engelleyen bir durum yoktur yapılacak tanıtım usulüne yasalara, meslek etiğine uygun olursa bu durumda yasal anlamda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

Yukarıda belirtilen yasa çok açık olmasa da bazı engellemeler koymaktadır.

Sizin adına yapacağımız görseller ya da diğer paylaşımlar tüketiciyi sıkmayacak standartlarda ve yukarıda belirtilen yasalar çerçevesinde olmaktadır.

Mümkün olduğunca paylaşımlarımızı yapmadan önce veya yaptıktan hemen sonra bu konuda birikimli bir avukat, yine sağlık yasalarını bilen emekli bir cerrah tarafından onaylatmaktayız.

Tüm bunların yanı sıra son söz sizin tarafınızdan söylenmektedir. Biz kurallara ve yasalara uygun bulup paylaşmış olsak da sizin onayınız ile yayın devam etmektedir. Yapılacak gerek yazı, gerek fotoğraf ve gerekse videolar sizin istediğiniz şekle getirilir. Siz “tamamdır” diyene kadar değişiklikler devam eder. Teknik olarak istedikleriniz sağlanamıyorsa o paylaşımdan vaz geçilip alternatifler geliştirilip size sunulur.

Sektöre yeni bir yaklaşım getiren Fitty Ailesi sizin rahatınız için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünür ve planlar, size sadece başvuranlarınızın sorununu çözmek kalır.